Villkor & Regler Hämstädning

  • 1. Elite Clean 24 ska utföra arbetet enligt angivna tidpunkter. Elite Clean 24 ska utföra tjänsten enligt städbeskrivningen på bilaga
  • 2. Tjänsten ska utföras under tiden avtalad med kunden. Avtalet ska gälla med en månads ömsesidig uppsägningstid.
  • 3.Vid sjukdom hos ordinarie arbetare Elite Clean 24 informerar kunden om det
  • och kontrollerar  om det går bra med en vikarie eller så flyttar vi städning till en annan dag.
  • 4.Vid sjukdom hos kunden med avisering mindre än 24 tim innan städning ska ske måste kunden kontakta oss så fort det går för att boka om till en ny tid och dag. Om kunden inte gör det och städning inte kan utföras tillkommer en minidebitering på 2 tim för resekostnader.
  • 5. Kunden ska tillhandahålla det arbetsmaterial som krävs för att tjänsten kan utföras på sätt som framgår av städbeskrivningen på webbsidan. I det fall leverantören tillhandahåller arbetsmateriel påförs denna kostnad på fakturan.
  • 6. Kunden faktureras månatligen, för närvarande den 20:e i varje månad. Betalning ska då ske senast tio(10) dagar från det att fakturan utfärdats. Räntelagens (1975:635) regler gäller vid försenad betalning. Vill ni ha faktura skickad genom e-mail med eller utan skattereduktion för husarbete (s k RUT-avdrag) tar vi en administrativ avgift på 49 kr.
  • 7. Elite Clean 24 garanterar att vi innehar såväl F-skattesedel som ansvarsförsäkring (omfattande beställd tjänst).
  • 8. I det fall tjänsten inte är i enlighet med vad som avtalats ska Elite Clean 24 beredas möjlighet att avhjälpa felet.