Vi städar och tar hand om miljön!

Miljö

Alla kemiska produkter vi använder oss av är märkta med bra miljöval eller Svansen. För att minimera bruket av kemikalier så använder vi i så hög grad det går torra städmetoder med microfiberdukar och microfibermoppar.

Vår miljöpolicy innebär att :

  • All vår verksamhet skall ske med beaktande av belastningen på miljön och hushållningen av energi och naturresurser.

Vår verksamhet skall bedrivas så att:

  • Miljöpåverkan minimeras och risken för miljöskador begränsas via förebyggande arbete.
  • Vi ska inte av egna orsaker förorsakar skador eller incidenter som påtagligt påverkar vår omgivning.
  • Vi ska kontinuerligt minska vår miljöpåverkan i relation till vårt uppdrag.
  • Återanvändning eller återvinning ska alltid beaktas.
  • Vi ska kontinuerligt följa upp våra miljömål.
  • Likvärdiga miljökrav, som ställs på vår egen verksamhet, skall åsättas våra leverantörer samt entreprenörer.

Utvecklat miljömedvetande och en välutbildad personal är grunden för all miljöarbete.